VEĽKÁ NOC ...

                    Veľká Noc je najväčším kresťanským sviatkom v roku. Je to sviatok oslavy zmŕtvychvstania/vzkriesenia Ježiša Krista. Dátum tohto sviatku je pohyblivý a tento rok pripadol na 15.apríl, čo je Veľký piatok. 16.apríl predstavuje Biela sobota, 17.apríl je Veľkonočná nedeľa a napokon 18.apríla je Veľkonočný pondelok. Okrem toho ide aj o sviatok, ktorý je spojený s vítaním jari. Obdobím, v ktorom sa prebúdza príroda zo zimného spánku. Je to obdobie, v ktorom sa podobne ako na Vianoce schádza rodina ku jednému stolu. Obdobie plné radosti, smiechu, lásky a rodinnej pohody.

Aj Veľká Noc so sebou prináša tradície, ktoré sa líšia v závislosti od jednotlivých regiónov. Oblievačka, šibačka veľkonočným korbáčom dievčat, aby boli celý rok krásne a zdravé, symbol baránka, maľované alebo čokoládové vajíčka, zajačik... Toto všetko patrí nepochybne k tradíciám Veľkej Noci!

Aktivity, ktoré s deťmi a žiakmi môžeme robiť ešte pred príchodom samotnej Veľkej Noci sú napr.:

Kto hľadá, nájde!“

V prípade, že bude krásne počasie, čo sa na začiatok jari očakáva, vezmite žiakov von na slniečko a hľadajte ukrytý poklad, ktorým sú čokoládové vajíčka v areály školy.

 

„Zbieranie bahniatok“

Vezmite žiakov na prechádzku, za účelom zbierania bahniatok, ktoré tiež patria k symbolom Veľkej Noci. Popri zbieraní sa rozprávajte o zvykoch, tradíciách, symboloch a zmysle tohto krásneho sviatku.

 

Som kreatívny

Buďme kreatívni a vytvorme obrovské vajíčko alebo zajačika z kartónu, alebo iného materiálu za triedu ako skupina. Vystrihujme, maľujme, naliepajme, trhajme, hľadajme, vkladajme, snívajme! Fantázii sa medze nekladú.

 

                        Okrem týchto aktivít môžeme so žiakmi vyfukovať a maľovať vajíčka, pliesť korbáče, kresliť, vymaľovávať obrázky, tvoriť veľkonočnú výzdobu, tvoriť čokoľvek, čo je späté s Veľkou Nocou, čo u žiakov prebudí tvorivosť, fantáziu, ale aj zdravú súťaživosť.

 

Pomôžme deťom/žiakom spoznávať naše kultúrne dedičstvo, tradície, zvyky, folklór, ktoré ku nám neodmysliteľne patria. Podporujme u nich záujem o ľudové zvyky aj v podobe piesní, vinšov a pod., ktoré moderná technika výrazne potláča.

Dátum vytvorenia: 03.03.2022