MAREC - mesiac knihy

Kniha, pre niekoho len zhluk stránok papiera, pre niekoho súčasť každodenného života a pre niekoho neodmysliteľná súčasť bytia. V dnešnej dobe čítanie považujeme za jednu zo základných schopností človeka, za schopnosť, ktorou by mal disponovať každý jeden z nás. No, nebolo tomu vždy tak. V 18.storočí považovalo množstvo ľudí práve čítanie za nepotrebnú vec, za niečo, čomu sa mohli venovať iba bohatí ľudia alebo vzdelanci. A práve v tomto období vznikol Marec- mesiac knihy.

Marec sa spája aj s príchodom jari, s prvými kvitnúci kvetmi. Je to mesiac, v ktorom sa všetko začína prebúdzať, a tak aj my môžeme u detí a žiakov prebudiť čitateľskú vášeň, chuť a radosť z čítania.

Motivačné aktivity:

Sadneme si do kruhu. Žiaci si podávajú pero smerom doprava a každý, komu sa pero dostane dorúk, musí povedať názov rozprávky, knihy alebo úryvku, ktorý pozná. Keď vedúci hry povie STOP, dieťa, ktorému zostalo pero v ruke, musí podrobnejšie porozprávať obsah z diela,ktoré si vybralo.

 

Aktivita v miestnej knižnici: (žiaci do knižnice chodia po skupinách/triedach) P. učiteľka prečíta žiakom krátky príbeh, ktorý je na pokračovanie. Žiaci pri počúvaní relaxujú, ale keď pani učiteľka dočíta, nasleduje reťazové čítanie, pri ktorom sa práve žiaci striedajú.

 

Každý žiak dostane primerane dlhý úryvok z knihy, vzhľadom na vek. Žiaci pri čítaní sedia/ležia v komfortnej polohe. Každý žiak si v tichosti text prečíta a nakreslí postavu z úryvku jeho očami. Následne si spoločne pozriete, kto a ako vnímal jednotlivé postavy z textu.

 

Pre lepšiu motiváciu žiakov k čítaniu môžete využívať rôzne pantomimické, ilustračné, scénkové hry z obsahov rozličných kníh. Dajte žiakom vymyslieť a vyrobiť plagát, reklamu obľúbenej knihy, rozprávky alebo čohokoľvek, čo súvisí s čítaním.

Hry, ktoré nielen na krátky okamih žiaka nadchnú, ale presvedčia ho o tom, že čítanie je zábavné, obohacujúce, edukačné, zdraviu prospešné, kreatívne a v úplnosti nádherné.

Dátum vytvorenia: 07.03.2022