Čakáme ťa, Mikuláš!

Mik, mik, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč, sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem.“

06.12.

-deň, keď sa objaví úsmev v detskej tváričke, iskrička v detských očkách a dobrota sa šíri naprieč svetom.

                Aj tento rok, v tento istý deň, a to 06.12.2022 k nám zavíta Mikuláš, „strýček“ v červenom kabáte  s čarovnou paličkou a vysokou čapičkou. K jeho životu sa viaže mnoho príbehov a legiend. Poznáme, aké sú to?

               Z legendárneho životopisu sv. Mikuláša vieme, že pochádzal z bohatej rodiny, ale napriek tomu bol od malička veľmi štedrý a dobrosrdečný a široko ďaleko známi svojou dobročinnosťou. V jeho živote zohráva významnú úlohu číslica tri. Prečo práve 3? Tri boli napr. boháčove dcéry a vrecká zlata, ktorými ich vykúpil, traja boli aj námorníci, ktorých vyslobodil z búrky pri tureckom pobreží, vzkriesil k životu troch zabitých mladíkov a zachránil troch neprávom odsúdených na smrť. Tieto dobré skutky konal pred svojou smrťou a rovnako aj po nej. Svätého Mikuláša si zvolili za svojho patróna napr. deti, rybári, lodníci, zlatníci, lekárnici, voňavkári. Mikuláša neodmysliteľne sprevádzajú na jeho ceste čert s kopýtkom a chvostom, ale aj nádherný anjel s bielymi krídlami, z ktorého srší dobrota a láskavosť.

Aké aktivity môžeme s deťmi robiť v tomto období?

Okrem toho, že väčšinou chodí Mikuláš aj do škôl, či škôlok rozdávať sladkosti a so žiakmi a detičkami mu spievame, tancujeme alebo recitujeme, taktiež mu môžeme niečo krásne vyrobiť, či nie?

Nakreslime si spoločný obrázok, vyrobme si zaujímavú postavičku čerta / anjela alebo Mikuláša, z papiera / kartónu, alebo iného materiálu.

A čo v triede, v tomto predvianočnom čase?

  1. Kreslenie príbehu

Navrhnime žiakom, aby si vytvorili svoj vlastný kreslený príbeh o Vianociach. Na veľký výkres deti / žiaci nakreslia určité udalosti a potom opíšu príbeh, ktorý sa na obrázku odohráva. Nad postavy môžu napísať ich mená. Príbeh môžu urobiť dokonca aj formou komiksu. Toto cvičenie žiakom pomáha rozvíjať vizualizáciu prostredníctvom rozprávania príbehu. Prehlbuje sa ich cit pre dramatický dej, stavbu príbehu či charakteristiku postáv. Menej tvorivých žiakov môžete inšpirovať tak, že im poviete, aby vytvorili príbeh, v ktorom vystupujú známe postavy z rozprávok, ktoré už čítali a dobre ich poznajú.

  1. Básničky/ Riekenky...

V tomto prípade sa môžeme so žiakmi zahrať na básnikov a vymyslieť napr. CINQUAIN (päťriadková báseň) o Vianociach, Akrostich o Vianociach, báseň, v ktorej začiatočné písmená (slabiky) veršov (strof) čítané zhora nadol vytvárajú slovo, skupinu slov alebo vetu, alebo jednoducho len báseň o Vianociach, ako ich vnímajú svojimi očami.

 

  1. Vianočné „mlsaničky“

Na tanier pripravíme malé porcie ovocia (banán, jablko, pomaranč, mandarinka, kivi, grep, ananás...), oriešky a semená (vlašské, lieskové, píniové, mandle, pistácie, slnečnica, dyňové semienka), sušené ovocie, vianočné koláčiky. Pravidlá sú jednoduché. Ten žiak, ktorému zaviažeme oči, musí hádať, čo sme mu z vianočného taniera ponúkli. Postupne sa vystriedajú všetci žiaci.

...

              Vyzdobme si triedu, vyrobme si spoločne vianočné ozdoby, ale aj originálnu čižmičku, použime fantáziu, predstavivosť a urobme tento čas deťom, žiakom, ale i Nám nezabudnuteľným. Veď, predsa len, Vianoce sú kúzelný čas! Tak, šup, šup...utekajme, nech je všetko prichystané, prekvapenie pre Mikuláša, ale aj čižmičky „perfektne“ vyčistené. J

 

Mikuláš na Patrovci | SDEŤMI.com

Dátum vytvorenia: 03.12.2022