Deti a komunikácia

Materská škola Juh Vranov nad Topľou | September

Komunikácia je neodmysliteľnou súčasťou ľudskej existencie. Sprevádza nás už od narodenia. Prostredníctvom komunikácie si budujeme medziľudské vzťahy, vymieňame si rôzne informácie, či myšlienky/nápady a pocity. Je dôležité uvedomiť si, že v komunikácii sú nevyhnutné nasledovné zručnosti:

Počúvanie

Verbálna i neverbálna komunikácia

Zvládanie stresu

Ovládanie emócii

 

 

Počúvanie je jedným z najdôležitejších aspektov komunikácie. Každý z nás má rád, ak ho ten druhý počúva. Dávame mu tým predsa najavo, že máme záujem o to, čo hovorí, že s ním cítime... Avšak, je veľký rozdiel počúvať aktívne a počúvať pasívne. O aktívnom počúvaní by sme mohli povedať, že sme pri ňom koncentrovaní a pozorne počúvame toho, ktorý nám niečo hovorí. Pri pasívnom počúvaní strácame pozornosť, dokonca sa pýtame otázky, ktoré boli už zodpovedané. Čo by sme mali robiť, aby sme aktívne počúvali? Najdôležitejšie je udržiavať očný kontakt, neskákať do reči, podať spätnú väzbu, dávať si pozor na reč tela... Nezvládanie stresu ovláda aj naše emócie, ktoré častokrát zasahujú do komunikácie, nie práve priateľským spôsobom. Pri komunikácii, ktorá v nás vyvoláva stres by sme mali hovoriť pokojne a pomaly. Komunikujeme v obchode pri nakupovaní, v práci, v škole, v rodinnom kruhua pod.  a nie vždy máme pri tom skvelú náladu. Preto by sme si mali uvedomiť, že pri komunikácii je dôležitý aj postoj, či gestá, ktoré častokrát naznačujú našu náladu. Komunikovať môžeme v malých skupinkách alebo vo veľkých skupinách. Komunikácia je súčasť medziľudskej interakcie už od nepamäti, ale efektívna komunikácia je jedna zo základných podmienok dobrých medziľudských vzťahov.

Viete si predstaviť, že na svete zostanete úplne sami a nemáte sa s kým porozprávať?Dnešný svet plný techniky vediek zániku ústneho prejavu. Zaniká medziľudský kontakt, a preto je dôležité osvojiť si komunikačné zručnosti. Ako rozvíjať komunikačné zručnosti svojho dieťaťa/žiaka? Treba podotknúť, že deti komunikujú iným spôsobom v škole, a iným spôsobomdoma, resp. mimo školy. Dnešní žiaci sa nevedia spisovne vyjadrovať, dokonca nevedia používať celé slová, pretože sú zvyknutí na skratky v podobe písaného textu. Skúsme sa zamyslieť, ako rozvíjať zručnosti v komunikácii svojho dieťaťa. Najjednoduchším je  bežný spôsobom, počas cesty autom, na prechádzke, pri večernom uspávaní a podobne Vezmime mu mobil, tablet či počítač a venujme mu pár minút v tóne zmysluplnej konverzácie. Či už je to zdieľanie pocitov, myšlienok, radostí alebo sklamaní, alebo v podobe rôznych spoločenských hier, pri ktorých dieťa musí premýšľať nad celými slovami, a následne ich vysloví. Deti veľmi radi napodobňujú svojich rodičov, buďme im preto vzorom, nájdime si čas a vráťme sa k starým dobrým spoločenským hrám, ktoré rozvíjajú pravú i ľavú mozgovú hemisféru, a kladú dôraz na komunikáciu a na rozvíjanie medziľudských vzťahov.

 
   

Dátum vytvorenia: 06.07.2021