Angličtina už v materskej škole

Sokrates raz povedal: „ jediným dobrom sú vedomosti a jediným zlom je nevedomosť“.

 

                  V dnešnom svete je nevyhnutné pripraviť naše deti na neľahkú cestu životom. Čoraz viac sa diskutuje o tom, či by sa mali deti v materských školách učiť cudzí jazyk alebo nie, pretože je to pre nich priskoro. Viacero štúdii potvrdzuje, že práve vek detí v materských školách je najlepší čas na učenie. Je vedecky dokázané, že učenie cudzieho jazyka v mladšom veku, resp. v útlom veku, kedy by mali deti už navštevovať materskú školu je jednoduchšie, ako pre žiakov navštevujúcich základnú školu.  V prvom rade si musíme uvedomiť, že detský mozog je ako „nepopísaný papier“, ktorý nemá prekážky v prijímaní nových informácii a dokáže na 100% vnímať okolitý svet.

 

                  V súčasnosti narastá počet rodičov, ktorí si želajú, aby sa ich dieťa učilo anglický jazyk už v materskej škole. Existujú dve možnosti, a to: dieťa môže navštevovať bilingválnu materskú školu, ( ktorých nie je veľa) alebo rodič prihlási dieťa na kurz angličtiny v normálnej materskej škole. Treba podotknúť, že túto možnosť kurzov ponúka čoraz viac škôlok, a čoraz viac rodičov využíva práve túto možnosť.

                  Pri výučbe cudzieho jazyka v materských školách je veľmi dôležité na deti nerobiť nátlak. V prvom rade si treba uvedomiť, že deti sú deti a vyvážený životný štýl je veľmi dôležitý. Je lepšie nechať ich, aby skúmali, objavovali atď. Aby postupne spoznávali jazyk, aby sa s ním zblížili. Aby postupne vyskúšali, že existujú cudzie jazyky. Najlepší začiatok výučby cudzieho jazyka je hravá forma, resp. „ škola hrou“. J Deti sa pri nej uvoľnia a reagujú spontánne, sami začínajú používať slovíčka z hier, napr. z pexesa. V tejto fáze je už dôležitá konverzácia v cudzom jazyku, ktorej je potrebné vyhradiť určitú časť dňa. Používanie cudzieho jazyka v konverzácii upevňuje vedomosti a podporuje schopnosti dieťaťa.

Vďaka výučbe cudzieho jazyka v útlom veku budú deti z akademického hľadiska pripravené rýchlejšie načerpávať poznatky o cudzom jazyku na základných školách a neskôr na stredných školách a pod.

Korene vzdelania sú horké, ale ovocie sladké.”- Aristoteles

Dátum vytvorenia: 09.04.2021