Blog

Čakáme ťa, Mikuláš!

Mik, mik, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč, sľubujem, sľubu...

03.12.2022

Vitaj, pani JESEŇ!

Na známosť sa všetkým dáva,
že v jeseni lístie opadá

...

30.09.2022

MAREC - mesiac knihy

Kniha, pre niekoho len zhluk stránok papiera, pre niekoho súčasť každodenn&eacu

...

07.03.2022

VEĽKÁ NOC ...

                

...

03.03.2022

PEDAGOGICKÝ ASISTENT vo vzdelávacom procese

Zverejnenie voľného pracovného miesta – pedagogický asistent učiteľa – ZŠ  Hroncova

V súčasnosti narastá počet detí so špeciálnymi potreba

...

06.07.2021

Deti a komunikácia

Materská škola Juh Vranov nad Topľou | September

Komunikácia je neodmysliteľnou súčasťou ľudskej existencie. Sprevádza n

...

06.07.2021

Angličtina už v materskej škole

Sokrates raz povedal: „ jediným dobrom sú vedomosti a jediným zlom je nev...

09.04.2021

Ako rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí

Školský vzdelávací program Kniha môj kamarát

S rozvojom predčitateľskej gramotnosti je nevyhnutné začať v domácom

...

21.03.2021

Ako pripraviť dieťa na vstup do materskej školy?

Začni od seba, maminka...

Dôležité životné medzníky, medzi ktor&eac

...

12.03.2021