Blog

Ako rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí

Školský vzdelávací program Kniha môj kamarát

S rozvojom predčitateľskej gramotnosti je nevyhnutné začať v domácom

...

21.03.2021

Ako pripraviť dieťa na vstup do materskej školy?

Začni od seba, maminka...

Dôležité životné medzníky, medzi ktor&eac

...

12.03.2021