Zoznam dostupných konzultácií

Individuálna konzultácia
k prvej atestácii

Cena: 50 Eur

Termín podľa dohody

Individuálna konzultácia
k druhej atestácii

Cena: 50 Eur

Termín podľa dohody

Individuálna konzultácia
k záverečným prácam

Cena: 50 Eur

Termín podľa dohody