Zoznam dostupných webinárov

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie a edukačný materiál.

computer Prvá atestácia učiteľov. Krok za krokom, podľa novej legislatívy...

Ako zostaviť atestačné portfólio k prvej atestácii, a to na konkrétnych príkladoch. Povieme si, čo má atestačné portfólio obsahovať, z akých častí sa skladá, čo je jeho cieľom a ako máte postupovať.

Cena: 13 Eur 

05.12.2023 17:30

computer Vianočné námety a aktivity

Vianočné námety a aktivity. K webináru získate materiál, ktorý obsahuje edukačné PDF pracovné listy, materiály a makety, zamerané na tvorbu rôznych vianočných výtvorov z papiera.

Cena: 13 Eur 

11.12.2023 17:30

computer Problémové správanie žiakov v ZŠ

V pedagogickej praxi škôl sa učitelia takmer denne stretávajú s problémovým správaním žiakov. Nie vždy býva náprava jednoduchá a rýchlo účinná. Takéto správanie môžu učitelia zvládať zmenami svojho správania a komunikácie, používaním vhodných pravidiel, spôsobov a postupov v pedagogickej práci.

Cena: 13 Eur 

11.12.2023 17:30

computer Dieťa/žiak s autizmom v pedagogickej praxi

Každé dieťa s autizmom je svojim spôsobom jedinečné. Deti s autizmom nemusia mať nevyhnutne rovnaké prejavy, znaky a symptómy, spojené so syndrómom autizmu. U každého autistického dieťaťa sa objavujú skôr rozdiely ako podobnosti, rôzne symptómy v rozličnej miere, z čoho vychádza, že aj prístup odborníkov a ľudí pracujúcimi s takýmito deťmi je individuálny a prispôsobený každému dieťaťu v závislosti od jeho potrieb a miery poškodení.

Cena: 13 Eur

12.12.2023 17:30

computer Psychosomatické poruchy detí predškolského veku

V detskom veku vznikajú psychosomatické poruchy častejšie ako v dospelosti, nakoľko malé dieťa nedokáže aktívne ovplyvniť situáciu, ktorá mu spôsobuje stres, úzkosť, či iné nepríjemné pocity.

Cena: 13 Eur 

12.12.2023 17:30

computer Folklór v edukačnom procese MŠ

Tak ako v minulosti, aj dnes je folklór nevyčerpateľným zdrojom námetov a aktivít pre prácu s deťmi. Súčasťou ľudovej slovesnosti sú rozprávky, povesti, ľudová pieseň, príslovia, porekadlá, hádanky, rečňovanky, hry, tanec, zvyky, obyčaje.

Cena: 13 Eur 

14.12.2023 17:30

computer Logopedické cvičenia a aktivity pre deti od troch rokov

Reč je neodmysliteľnou súčasťou života a jej rozvoju je nevyhnutné venovať náležitú pozornosť už od útleho detstva. Je veľmi dôležité realizovať zákaldné logopedické rozcvičky, dychové a artikulačné cvičenia a zaradiť ich do bežnej edukácie detí predškolského veku.

Cena: 13 Eur 

15.12.2023 17:30

computer Diagnostika grafomotorických porúch

U niektorých detí si už v predškolskom veku môžeme všímať varovné signály, ktoré predznačujú dysgrafiu. Ako ju identifikovať a ako pracovať s takýmito deťmi si ukážeme počas webináru.

Cena: 13 Eur 

27.12.2023 17:30

computer Tvorba vlastných pracovných listov

Súčasťou práce učiteľa je neustála tvorba pracovných listov a vlastných edukačných materiálov, ktoré sa spoločne naučíme vytvárať a rovnako tak prispôsobovať Vašim požiadavkám.

Cena: 13 Eur 

28.12.2023 17:30

computer Montessori aktivity pre prácu s deťmi od troch rokov

Cieľom montessori pedagogiky je podporovať u dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom, podporovať schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať. Deti vedené metodikou Montessori začínajú spontánne písať, čítať a počítať už v predškolskom veku.

Cena: 13 Eur

29.12.2023 17:30

computer Relaxačné techniky techniky v školskom prostredí

Relaxácia pomáha zlepšovať sústredenie, pamäť, navodzuje pocit pokoja, istoty a sebadôvery. Znižuje úroveň  úzkosti,  napätia, naučených obáv a neistoty. Pomáha znižovať trému, podporuje odvahu a odhodlanie, a preto by sa mala čo najčastejšie využívať aj v školskom prostredí.

Cena:13 Eur

29.12.2023 17:30