Ako pripraviť dieťa na vstup do materskej školy?

Začni od seba, maminka...

Dôležité životné medzníky, medzi ktoré neodmysliteľne patrí nástup dieťaťa do materskej školy, je viac než nevyhnutné plánovať s dostatočným časovým predstihom. Informovanie a príprava dieťaťa na zmeny, ktoré nastanú v jeho živote, sú kľúčom k úspechu. Zlou správou (sľubujem, že jedinou v tomto príspevku) je skutočnosť, že to nepôjde bez toho, aby sa zaužívaný denný režim, ktorý ste mali s dieťaťom doteraz, nezmenil. Čím skôr si to uvedomia aj samotní rodičia (predovšetkým maminky), ktoré najmä v prípade prvého dieťatka doteraz trávili so svojim potomkom každú minútu jeho života, pôjde to jednoduchšie. Treba mať na pamäti, a to hovorím z vlastnej skúsenosti, že pre dieťa ide o veľmi pozitívnu zmenu, nakoľko v prostredí materskej školy si nájde prvé veľké kamarátstva a začne sa osamostatňovať (čo niekedy maminke síce trhá srdce, pretože ju už nepotrebuje tak ako predtým).

Pripravte si denný režim, ktorý bude podobný tomu v škôlke

Ak dieťa dostatočne pripravíme na pravidelnú činnosť, ktorá bude podobná tej v prostredí materskej školy, dieťa sa omnoho ľahšie adaptuje. Každá z nás si môže denný režim stanoviť podľa seba, ponúkam vám však malú ukážku toho, ako by mohol vyzerať.

Denný režim dieťaťa pred nástupom do materskej školy

1.     Vstávame – postupne nechávame dieťa, aby sa učilo vyzliecť si pyžamko samé a zároveň sa učilo aj obliecť sa. Určite to nepôjde hneď na prvýkrát. Dieťatku pomáhame, až kým nenadobudne základné zručnosti.

2.     Raňajkujeme – je veľmi vhodné ak dieťaťu dovolíme pomáhať pri príprave raňajok (napríklad natrieť maslo na chlebík) a zároveň mu necháme dostatok času na to, aby papalo samé, bez našej pomoci.

3.     Umývame si zúbky

4.     Ranná rozcvička – cvičíme spolu s dieťaťom jednoduché cviky. Môžeme pustiť hudbu, ktorá celú aktivitu oživí.

5.     Edukačná alebo kreatívna činnosť – s dieťatkom sa učíme niečo nové (farby, básničku...). Ku každej téme, ktorú dieťatko učíme si pripravíme aj kreatívnu aktivitu (niečo vyrobíme, nakreslíme alebo vytlačíme pracovný list z internetu)

6.     Prechádzka, pobyt vonku na čerstvom vzduchu

7.     Obed – nezabúdame na to, že dieťatko vedieme k samostatnosti a postupne ho nechávame jesť samé/nekŕmime ho. Aj keď to, najmä v prípade polievky, nepôjde hneď, postupne si dieťa získa samoobslužné návyky.

8.     Umývame si zúbky

9.     Čítanie rozprávky, relax a spánok – čítanie rozprávky je veľmi dôležité, nakoľko dieťa si obohacuje slovnú zásobu, predstavivosť.

10. Olovrant – opäť sa snažíme pripraviť ho spolu s dieťaťom.

11. Kreatívne a edukačné aktivity

12. Pobyt vonku

 

Čo by malo dieťa ovládať pred nástupom do materskej školy?

            Je dôležité, aby dieťatko malo vybudované samoobslužné návyky, čiže sa vedelo samé obliecť, obuť, napapať a bolo odplienkované. Práve toto sú najviac stresujúce body pre takmer každú mamičku. Nakoľko sa snažíme našim deťom dať všetko a pomáhame im pri každej činnosti, máme obavy či zvládnu všetky samoobslužné činnosti bez našej pomoci. Odpoveď je veľmi jednoduchá, ZVLÁDNU! Avšak treba im dať priestor a dostatok času. Maminky majú často pocit, že dieťatku musia pomáhať vo všetkom a tým bránia jeho prirodzenému rozvoju. Ak dieťatku dáme čas a priestor, tak spolu s našou trpezlivosťou sa naučí všetko robiť samé. Jediné čo potrebuje, je pochvala, povzbudenie a trpezlivosť. J

 

Čo očakávať o materskej školy?

            Výber vhodnej materskej školy je častým problémov rodičov. Pred samotným výberom si však rodič musí ujasniť, čo od materskej školy očakáva. Treba si uvedomiť, že materská škola nemá suplovať funkciu rodiča a potrebu vzdelávania a rozvoja dieťaťa aj v domácom prostredí. Mne osobne raz jedna známa povedala: ,,Od škôlky som očakávala len to, aby si tam moje deti našli kamarátov a boli medzi rovesníkmi.“ Touto vetou sa riadim doteraz. Áno, milí rodičia, možno to bude šokujúce, no pri výbere materskej školy treba pozerať na to, čo bude najlepšie pre vaše dieťa, nie pre vás... Ako som vyššie v článku spomenula, v materskej škole vznikajú prvé priateľstvá. Vyberte preto škôlku v blízkosti vášho bydliska, aby sa deti, z ktorých sa v škôlke stali priatelia mohli stretnúť aj na detských ihriskách , na ulici, mohli sa prísť navštíviť a puto priateľstva sa mohlo prehlbovať. Nechajme deti byť deťmi. Nezavaľujme ich kopu krúžkov, na ktoré ešte majú čas. Všetko čo potrebujú je adaptovať sa, nájsť si priateľov, obľúbiť si pani učiteľku a na všetko ostatné majú ešte čas.

Dátum vytvorenia: 12.03.2021